AIFM Group utökar sin portfölj av alternativa investeringsfonder med konstfond.

AIFM Group AB ("AIFM") utökar sin portfölj av alternativa investeringsfonder genom ett samarbete med Arte Collectum. Fonden Arte Collectum I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som förvaltas av AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM, och är den första fonden i Sverige med konst som underliggande tillgång som registreras i Euroclear och handlas över börs. 

Verksamheten består av att förvärva, äga och förvalta olika typer av konstverk som bedöms ha starka indikationer på framtida värdeökning under de kommande åren. Portföljen är diversifierad med ett globalt mandat med fokus på konstnärer som är aktiva i konstvärldens centrum: Europa, USA, Storbritannien och Hong Kong. Fonden strävar efter att uteslutande köpa absoluta toppverk. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerarna om cirka 12 procent per år efter avgifter.

Framgångsrika konstinvesteringar kräver stort kapitalåtagande samt expertis och kontaktnät. Fonden ger tillgång till investeringskommittén som har stor kunskap och erfarenhet av den globala konstmarknaden. Investeringskommittén har s‚Äčammantaget köpt konst för ca 2 miljarder euro och varit framgångsrika vid handel med konst ur ett värdeökningsperspektiv.

För att framhäva konstnärskap, bygga proveniens och skapa en accelererad värdeökning, kommer investeringskommittén och Arte Collectum-teamet att verka för att fondens verk inkluderas i prestigefyllda museiutställningar runt om i världen, och publiceras i tidskrifter och böcker. Arte Collectum har en egen compliancefunktion, granskningskommitté, vars huvudsakliga uppgifter är att följa regelverk, minimera intressekonflikter och säkerställa konstverkens äkthet och proveniens.

Traditionellt sett har alternativa investeringar inneburit private equity, private debt och fastighetsinvesteringar. Att kunna erbjuda den här typen av exponering tillför en ny dimension till marknaden", säger Dan Hjörnered, Founding Partner på AIFM Group.

För mer information om AIFM Group kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73-537 44 52.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.wkr0006.pdf