Smidigere sagsgang for patienterstatning

Patienterstatningen, der hvert år behandler tusindvis af sager for borgere, der har været i berøring med sundhedssystemet, er nu blevet 100 procent digitaliseret af Visma Consulting. En smidigere arbejdsgang vil give mulighed for at fortsætte arbejdet med at reducere sagsbehandlingstiden. Lars Engberg, der er formand for Danske Patienter, glæder sig over udsigten.

Digitaliseringen betyder, at en lang række manuelle arbejdsprocesser er blevet overflødige. Dermed kan Patienterstatningen frigøre ressourcer til den centrale opgave med at behandle sagerne for borgerne. En af de konkrete effektiviseringsgevinster ved digitaliseringen er, at udskrivningen af 1,5 millioner dokumenter hvert år ikke længere er nødvendig. Det oplyser vicedirektør i Patienterstatningen Ole Graugaard:

- De mange dokumenter skal ikke længere printes og sendes. For eksempel kan sygehusene nøjes med at overføre journalmaterialet digitalt til os. Udover tidsbesparelsen betyder det mindre belastning af miljøet både i forhold til print og udbringning af papirpost. Fremover skal sagsbehandleren ikke længere printe flere hundrede sider for at afgøre en sag.


Lars Engberg, der er formand for paraplyorganisation Danske Patienter, glæder sig over udsigten til en hurtigere sagsbehandling:

- Vi kan kun hilse det velkommen, at der bliver gjort en indsats for at nedbringe den tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Samtidig er vi optaget af, at den enkelte borger har de bedste muligheder for at følge sin egen sag, mens den bliver behandlet.


Danske Patienter repræsenterer 17 patientforeninger med 870.000 medlemmer.


Hurtigere sagsbehandling

Den kortere sagsbehandlingstid er et udtrykkeligt mål for Patienterstatningen, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra en sag bliver anmeldt, til patienten får svar på, om sagen kan anerkendes eller ej, lå i 2014 på 200 dage mod 216 i 2013. For 2014 viser foreløbige tal, at der blev anmeldt tæt på 11.000 sager og tilkendt omkring 770 mio. kr.

Første skridt blev taget i 2011

Digitaliseringen af Patienterstatningen er foregået over en årrække. I 2011 blev anmeldelsessystemet digitaliseret, så patienter og sundhedspersoner kunne anmelde en sag via hjemmesiden.

I 2012 åbnede Patienterstatningen for Netservice, der er en webudgave af sagsbehandlingssystemet, og som giver mulighed for, at Patienterstatningen kan kommunikere digitalt med sygehusene landet over.

I 2013 blev Netservice stillet til rådighed for patienterne, som dermed også fik digital adgang til at følge deres sag undervejs. Fra januar 2015 foregår samtlige faser papirløst, idet sagsbehandlernes arbejdsprocesser nu også er digitaliseret.

Komplekse processer

Allan Lundgaard Hamilton, salgs- og marketingdirektør i Visma Consulting, vurderer, at både offentlige og private virksomheder kan realisere store besparelser ved at indføre moderne dokumenthåndterings- og sagsbehandlingssystemer.