AIFM Group lanserar Gainbridge Novus Nordic i samarbete med Gainbridge Capital

AIFM Group ("AIFM") har ingått ett nytt spännande samarbete med Gainbridge Capital - ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB. Tillsammans har AIFM och Gainbridge Capital lanserat "Gainbridge Novus Nordic" - en fond med fokus på innovation och tillväxt.

Gainbridge Novus Nordic kommer investera i värdeskapande idéer som bygger på innovation och skapar tillväxt. Med fokus på Nordens mest spännande tillväxtbolag, som samtidigt står inför eller är noterade på nordiska aktiemarknader, skapas en korsning mellan venture capital och noterad miljö. Det ger en attraktiv avkastnings- och riskprofil. Genom att agera ankarinvesterare i kapitaliseringar görs direktinvesteringar i innovativa tillväxtbolag för att realisera nästa steg i bolagens utvecklings- och tillväxtresa.

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group. Ansvarig förvaltare är Sebastian Hodel Fryzell som tillsammans med Cedric Jirsell kommer att förvalta Gainbridge Novus Nordic. Sebastian Hodel Fryzell och Cedric Jirsell har lång erfarenhet från aktieanalys, Corporate Finance, förvaltning och riskhantering av tillväxtbolag.

”Vi har en inriktning och investeringsstrategi som är väldigt spännande. Fokus är direktinvesteringar genom kapitaliseringar i innovativa tillväxtbolag i Norden som därigenom kan realisera och accelerera sin utvecklings- och tillväxtresa. På så sätt bidrar vi till att få goda idéer att växa och verka för att entreprenörer och ägarledda bolag väljer aktiemarknaden för externt tillväxtkapital", säger Sebastian Hodel Fryzell.

Om deras beslut att samarbeta med AIFM i detta projekt skriver Hodel Fryzell:

”Det har varit otroligt viktigt för oss att hitta rätt samarbetspartners inför lanseringen av Gainbridge Novus Nordic. Därför är vi väldigt glada över att samarbeta med AIFM Group som är både välmeriterade och har under processens gång har visat på sin gedigna kunskap och erfarenhet”.

"Gainbridge Novus Nordic är en intressant och nytänkande specialfond med en strategi och ett investeringsuniversum som skiljer sig från traditionella fonder och därmed också tillför en ny möjlighet för fondsparare", säger Johan Björkholm, vice VD och ansvarig för affärsutveckling på AIFM Group.

För mer information om AIFM Group kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73-537 44 52.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.wkr0006.pdf