Samarbejde på tværs af generationer

For at vi kan rykke os som mennesker, skal vi møde nye indsigter, holdninger og perspektiver. Det forudsætter, at vi omgås mennesker, der ikke kun ligner os selv. Både i forhold til de synlige forskelle som køn, alder og etnicitet. Men også i forhold til mindre synlige forskelle som værdier, præferencer og personlighedstyper.

Diversitet rykker os ikke kun som individer, men i Visma Consulting oplever vi også, at det medvirker til, at der kommer flere nuancer på opgaveløsningen. Som en af nordens største it-virksomheder, der udvikler betydningsfulde løsninger til samfundet, går vi op i en mangfoldig sammensætning af medarbejdere for at kunne udvikle løsninger, der omfavner alles behov. Derfor har vi blandt andet også en jævn aldersfordeling blandt vores medarbejdere og omfavner en medarbejderskare lige fra graduates til erfarne senior-udviklere.

En af de yngste og en af de ældste
En femtedel af vores medarbejdere ligger i aldersgruppen 20-29 år, en anden femtedel er mellem 55-65 år, mens de sidste 60 % er i spændet derimellem. To af vores medarbejdere, der befinder sig i henholdsvis den yngste og den ældste aldersgruppe, er Anders Ipsen på 27 år og Jørgen Fischer på 61 år. De sætter her ord på, hvad de oplever, at et samarbejde på tværs af generationer skaber af værdi. 

Anders er uddannet mediolog og er graduate på andet år. Han har allerede siddet med på tre projekter og arbejdede netop sammen med Jørgen på et af dem.

Jørgen har været i it-branchen siden før, der var noget, der hed it. Udover at have været 10 år i Visma, har han haft 25 års jubilæum i SKAT, været selvstændig og arbejdet i flere konsulenthuse. Jørgens rolle i Visma Consulting har udviklet sig til i dag at være projektleder og forretningsanalytiker. Selvom Jørgen har masser af erfaring indenfor branchen, så er det relativt nyt for ham at arbejde tæt sammen med graduates.

“Da vi fik af vide, vi skulle til at have graduates, var jeg nok en af dem, der var en anelse skeptisk omkring det. Særlig i forhold til, hvordan vi kunne få integreret dem ordentligt i virksomheden ved siden af vores øvrige opgaver. Men jeg er kun blevet positivt overrasket over, hvor godt det er gået”, fortæller Jørgen.

Dynamik opstår, når forskelligheder mødes 
Men hvad er det, der fungerer så godt ved at sætte flere generationer sammen på arbejdspladsen? Ifølge Jørgen og Anders handler det om, at samarbejde på tværs af generationer giver en hel særlig dynamik, der gør noget godt for arbejdskulturen.

Inden Jørgen kom på samme projekt som Anders, sad han med en mere homogen gruppe af kolleger med samme erfaringsniveau, og hvor opgaveløsningen kørte meget på rutinen.

“Da jeg så kom på samme projekt som Anders, hvor der også var andre unge kræfter, fik jeg virkelig et energiboost. For udover de unge udviklere er teknisk dygtige, er der også bare en anden tilgang til tingene”, fortæller Jørgen. Tilgangen beskriver han som en, der ikke er præget af “plejer”, men i stedet af en “lad os gøre det” mentalitet. Anders nikker genkendende til Jørgens ord og tilføjer; “Jamen, tingene skal jo bare gøres”.

“Ja, og her kan vi ældre så byde ind med, hvad man skal være påpasselig med, og hvad der skal tænkes igennem, fordi vi har afprøvet mange ting før. Og det er jo lige netop den dynamik, der virker godt”, svarer Jørgen.

De mange erfaringer at læne sig op ad er noget, som Anders fremhæver som uundværlige. “Det giver en stor tryghed i hverdagen, at der både er struktur og erfaring med i de ting, vi gør. Man ved, der altid er nogle, der kan minde en om scenarier, man ikke selv har tænkt over”, fortæller Anders og tilføjer, at netop trygheden er med til at skabe en god stemning hele vejen rundt - både i teamet og dermed også overfor kunden.

Sammensætningen af det optimale team 
Hvis Jørgen i dag skulle sammensætte dét, der i hans optik vil være det mest optimale team, skulle det være et godt miks af senior-udviklere og unge udviklere. Et team, hvor der er plads til, at unge udviklere kan lære og afprøve tingene og ikke mindst få plads, tid og rum til at stille spørgsmål.

Og plads til spørgsmål er noget, som Anders i høj grad oplever i Visma Consulting. “Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved tingene. Jeg har aldrig oplevet, at det ikke bliver taget godt i mod”, forklarer Anders.

“Og her er det så vigtigt, at vi senior-udviklere tager imod spørgsmålene med respekt, for de kommer jo altid med en god intention. Og selvom vi har afprøvet mange af tingene før, så kommer der også nogle aha-oplevelser på baggrund af et frisk syn på tingene. Derfor skal vi også være villig til at afprøve nye ideer”, følger Jørgen op.

Udover at en bred aldersfordeling skaber dynamik i et team, så fremhæver Jørgen også, at det medvirker til, at man står stærkere overfor kunderne. “Et mangfoldigt team gør, at vi har forskellige repræsentanter overfor vores kunder, som jo også er en blandet skare af mennesker. På den måde har vi bare flere strenge at spille på”, uddyber Jørgen.

Diversitet i Visma Consulting 
I Visma Consulting stræber vi efter en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor alle føler sig involveret, uanset alder, køn, baggrund, værdier, erfaring og stilling.

Som Anders beskriver: “Det handler om at give plads til alles meninger - på trods af forskelligheder”. Hertil fremhæver Jørgen også vigtigheden i, at man ikke kun udtrykker, at man har plads til diversitet, men at man også møder forskellighederne i hverdagens projekter og opgaveløsning, som Jørgen og Anders oplever i deres hverdag.