AIFM erhåller tillstånd att förvalta fastighetsfonder.

AIFM Group ("AIFM") har erhållit Finansinspektionens godkännande att förvalta fastighetsfonder. Tillståndet innebär en utvidgning av existerande tillstånd och AIFM blir därmed det första fondbolaget i Sverige med tillstånd att förvalta samtliga fondtyper.

 ”Fastighetsfonder är ytterligare ett steg för AIFM Group att bli marknadsledande inom fondverksamhet", säger koncern VD Thomas Dahlin.Utöver fastigheter har AIFM tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), hedgefonder, riskkapitalfonder, fond-i-fond och andra strategier vilket bland annat inkluderar kreditfonder.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa. AIFM Group har sedan starten skördat stora framgångar och tillhör de snabbast växande fondbolagen i Norden och har under 2020 lanserat 10 nya fonder. Med fastighetsfonder i produktutbudet räknar bolaget med fortsatt expansion.

Fastigheter kommer att bli en stor marknad för oss då det är många aktörer som letar efter en samarbetspartner för att skapa fastighetsrelaterade fonder. Att bli det första traditionella fondbolaget med tillstånd för fastighetsstrategier är dessutom en extra fjäder i hatten", säger AIFM Capitals vice VD Johan Björkholm.

AIFM erhöll Finansinspektionens tillstånd innan jul och avser inleda förvaltningen av en fastighetsfond under första halvåret 2021.

För mer information om AIFM fastighetsfonder kontakta Johan Björkholm på johan.bjorkholm@aifmgroup.com eller +46 76-809 66 78. 

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.