AIFM Group tar över förvaltningen av Skogsfond Baltikum.

AIFM Group (“AIFM”) blir auktoriserad AIF-förvaltare för Skogsfond Baltikum AB (publ). Fonden är en alternativ investeringsfond som öppnar upp möjligheten för privatpersoner att få exponering mot skogstillgångar i Baltikum.

 Fondens syfte är att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Skogstillgångar har visat en historisk god och stabil värdeutveckling. Eftersom skog växer oberoende av konjunkturen kan skogsinvesteringar fungera som ett bra komplement i en investeringsportfölj.

Carl Olén, grundare och vd för Skogsfond Baltikum och nu också portföljförvaltare, är entusiastisk över partnerskapet med AIFM. "Det är inspirerande att Skogsfond Baltikum nu samarbetar med AIFM, en av Sveriges mest välmeriterade fondförvaltare inom alternativa investeringsfonder. Samarbetet har börjat riktigt bra inom samtliga förvaltningsområden och nu stärker vi Skogsfond Baltikum inför framtiden", säger Olén.

"Skogsfond Baltikum är en intressant investeringsmöjlighet som ligger rätt i tiden. Strax innan årsskiftet fick AIFM tillstånd att förvalta fastighetsfonder. Skogsfond Baltikum blev vår första fond inom fastighetsstrategier. I AIFMs arbete att tillgängliggöra exponering mot alternativa tillgångar, som tidigare bara varit möjligt för större institutionella investerare, är detta ett viktigt steg.", säger Johan Björkholm, vice vd och ansvarig för affärsutveckling på AIFM Group.

Aktien Skogsfond Baltikum A (Ticker: SKOG A) är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

För mer information om AIFM Group besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller+46 735 374 452.
 

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.