Maritim digitalisering sikrer international hæder

Dansk softwareudvikler modtager prisen som Maritime Services Provider of the Year fra Global Ports Forum Awards 2018 i Dubai for sine digitale løsninger til skibstilsyn samt skibs- og søfarende certifikater, der er udviklet til Søfartstyrelsen herhjemme. Folkene bag melder om stor interesse fra flere udenlandske søfartsmyndigheder, og man er allerede langt i dialogen med Maritime & Coastguard Agency i England.

Torben Ryttersgaard er netop hjemvendt fra Dubai, hvor han fra scenen på Grand Hyatt stolt kunne modtage prisen som Maritime Services Provider of the Year, der uddeles af Global Ports Forum. Han er adm. direktør hos Visma Consulting A/S, hvor man fra kontoret i Lyngby har udviklet Survey og eCert, som er digitale løsninger til skibstilsyn samt skibs- og søfarende certifikater, der mindsker administration og således forbedrer vilkårene for rederierne, søfolk og søfartsmyndigheder.

»Digitaliseringen af den maritime sektor har potentiale til at frigøre betydelige ressourcer for alle interessenter. Vi har da også allerede stor interesse fra flere udenlandske søfartsmyndigheder for vores digitale løsninger, som oprindeligt er udviklet til Søfartsstyrelsen herhjemme«, lyder det fra Torben Ryttersgaard, der håber, at flere myndigheder såvel som kommercielle aktører vil deltage i udvekslingen af informationer og ideer, der kan accellerere den digitale transformation i sektoren.

Danmark fører an

Ifølge direktøren reducerer digitale løsninger de administrative omkostninger ved rapportering af fartstid og skaber blandt andet større transparens i forhold til skibenes certificerings- og påkravsniveau og giver øget agilitet ved bestilling og gennemførelse af syn. Ligeledes mindskes risikoen for tilbageholdelse af skibe på grund af ugyldige certifikater, hvorfor den internationale maritime organisation IMO, der hører under FN, anbefaler alle dets medlemslande at indføre såkaldte e-certificater, efter Søfartsstyrelsen herhjemme -som de første i verden- gjorde det i 2016.

»Vi er langt i dialogen med de engelske søfartsmyndigheder, og senere på måneden afleverer vi vores proof of concept, der forhåbenligt kan danne grundlag for det videre samarbejde«, fortæller han og tilføjer: »Prisen viser med al tydelighed, at Survey og eCert-løsningerne har internationalt potentiale, hvorfor hele vores team med rette kan være stolte«.

Om Global Ports Forum Awards

Global Ports Forum er en sammenslutning af havne fra hele verden, der har til formål at udvælge og nominere de mest værdifulde bidrag og tiltag, der er gjort i den maritime sektor.

Om Visma Consulting A/S

Visma Consulting er del af Visma-koncernen, der er blandt Nordens største software-virksomheder. I Danmark yder Visma Consulting rådgivning og udvikler software for en lang række offentlige og private kunder. Foruden Survey og eCert har man til den maritime sektor udviklet fiskerikontrolløsningerne vTrack og vCatch, der benyttes i 18 lande. Læs mere på www.visma.dk/it-udvikling-og-radgivning/