Ny investeringsmöjlighet i skog med AIFM Groups Skogsfond Baltikum

AIFM Groups AIF-Fond Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför fram till 20 januari en riktad nyemission av A-aktier i syfte att finansiera fortsatta förvärv av skogsfastigheter i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

Tillfört kapital kommer tillsammans med lånefinansiering att användas till fortsatta förvärv av noga utvalda skogsfastigheter i Lettland och Litauen där Bolaget idag äger drygt 7 700 hektar skog och mark. Målet är att bygga en konsoliderad portfölj med minst 15 000 hektar skog samt att generera en genomsnittlig avkastning om 7–9 procent per år efter kostnader och avgifter.

Just nu genomförs en riktad nyemission om högst 202 MSEK. A-aktier tecknas till en kurs om 1 010 SEK per A-aktie där minsta teckningspost uppgår till 20 200 SEK. Teckningstiden löper till och med den 20 januari 2022.

Bolagets A-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019 och aktiernas handelsvaluta är SEK. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och DLA Piper är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen.

Vid fulltecknat erbjudande anses Skogsfond Baltikum vara fullt finansierat i eget kapital och Bolaget avser inte att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar.

För information om den pågående nyemissionen se www.skogsfondbaltikum.se/emission 

För mer information om AIFM Group besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73 5374452.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.