NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”

Finansiell utveckling oktober-december

Finansiell utveckling januari-december  

Väsentliga händelser under året

Försäljning av NOTE Tauragé UAB
Vid extra bolagsstämma den 21 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB, Litauen. Som ett led i omstruktureringsåtgärderna 2010 upphörde elektroniktillverkningen i NOTE Tauragé vid årsskiftet 2010/2011.

Förstärkning av Industrial Plants
Under hösten har den kommersiella kapaciteten i Industrial Plants stärkts. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt genom att möjliggöra affärer direkt från Industrial Plants i Estland och Kina.

NOTEs bokslutskommuniké för 2011 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 25 april.

 
För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2012 klockan 08.30.wkr0001.pdf

wkr0002.pdf