Delårsrapport januari – september 2001

• Rörelseresultatet ökade med 163 % till 21,3 MSEK (8,1). Resultatet före skatt ökade med 170 % till 17,0 MSEK (6,3). • Periodens nettoomsättning ökade med 66 % till 379,5 MSEK (229,0). • Uppstart av ny prototypverksamhet i Norrtälje och Kista.

.wkr0010.pdf