NOTEs delårsrapport januari - september 2004

NOTEs delårsrapport januari - september 2004 Under perioden januari-september ökade NOTE omsättningen med 42 % till MSEK 826,3 (581,8), och rörelseresultatet med 28 % till MSEK 61,6 (48,0). Resultatet per aktie efter full skatt blev därmed SEK 4,3 (3,5) för niomånadersperioden. "Vi är speciellt nöjda med hur vår Europastrategi inletts, genom etablering i Storbritannien och genom ökad internationalisering vad gäller produktion", säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "NOTE-koncernens mål att vara en av Europas ledande EMS-leverantörer senast år 2009 står fast. Analys och förberedelser för ytterligare etableringar pågår." Den 1 oktober etablerades NOTE-koncernen i Storbritannien. Efter rapportperiodens utgång har processen att införa materiel- och inköpsfunktioner i Centraleuropa intensifierats, samtidigt som personal med motsvarande funktioner har varslats om uppsägning i Sverige. Läs hela delårsrapporten på www.note.se Ytterligare upplysningar lämnas av: Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70 Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71 Fakta om NOTE NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.note.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20900/wkr0001.pdf Hela rapportenwkr0001.pdf