Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) - Regulatoriskt meddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt nyval av Johanne Louise Brændgaard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson.

Johanne Louise Brændgaard har en masterexamen i International Business Economics från Aalborg University i Danmark. Johanne Louise Brændgaard har lång erfarenhet inom internationell försäljning, marknadsföring och produktionsledning inom medtech-branschen från positioner inom Cook Medical och Getinge. Johanne Louise Brændgaard är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

I ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2021 ingår Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag samt Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag samt Staffan Torstensson, styrelseordförande i ADDvise Group, såsom föredragande och sammankallande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 47 procent av rösterna i bolaget.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf