Midsummer AB tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport för tredje kvartalet till den 15 november

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för Q3 2018 till torsdagen den 15 november istället för fredagen den 16 november som tidigare kommunicerats.

Midsummer AB har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för Q3 2018 från fredagen den 16 november 2018 till torsdagen den 15 november 2018. Anledningen till tidigareläggningen av offentliggörandet är att bolaget önskar presentera delårsrapporten på G&W Småbolagsfrukost som hålls torsdagen den 15 november på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, 8.30-11.30. Midsummers presentation av delårsrapporten sker mellan kl. 10.15 - 10.45.

Anmälan till G&W Småbolagsfrukost: https://financialhearings.com

Midsummers delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 kommer att i sin helhet finnas att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter när den offentliggörs den 15 november kl. 08.00.

För bilder, vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery

15 oktober 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV) för tillämpning av tunnfilmssolceller på byggnader (integrerade i tak, fasader mm).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers patenterade teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.sewkr0006.pdf