Midsummer köper fabrikslokal i Italien

Nu står det klart att Midsummer köper en fabrikslokal i Bari i södra Italien för att starta storskalig tillverkning av solpaneler, i en region som är rankad etta i Italien i elproduktion från solcellsinstallationer.

Lokalen som är totalt 3880 kvm stor innehåller både kontor och ytor för att sätta upp en storskalig tillverkning av Midsummers byggnadsintegrerade solpanelermed en toppkapacitet på 50MW solpaneler per år. Arbetet med design av fabrikslayout är påbörjat.

- Det är glädjande att idag ha tecknat avtal för vår nya fabrik i Italien och därmed fortsätta agera i enlighet med det vi kommunicerat i nyligen genomförda nyemissionen. Lokalen och placeringen är optimal för vårt syfte med fantastiskt klimat, optimal solinstrålning och omedelbar närhet till den högintressanta sydeuropeiska marknaden*, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Apuliaregionen, där Bari och den nya lokalen ligger, är rankad som nummer ett i elproduktion från solcellsinstallationer. Närvaron med en fabrik medför därmed även intressanta affärsmöjligheter i regionen.

- Vi är mycket nöjda med våra nya lokaler och jag ser fram emot att inleda arbetet på plats i Bari. Vi planerar nu för både uppsättning av produktionslinorna, där Midsummer DUO har den självklara huvudrollen, samt rekrytering av personal. Självklart kommer vi även sätta Midsummers solpaneler på taket, säger Jarno Montella, VD, Midsummer Italia.

* Fakta om den europeiska solcellsmarknaden
- 2018 investerades 16 miljarder EUR i solceller i Europa, med en tillväxt på 87 % från föregående år.
- 2019 investerades 21 miljarder EUR i solceller i Europa, med en tillväxt på 31 % från föregående år.


Källa: GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2020, UN & BloombergNEF, GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2019, UN & BloombergNEF

För mer information, kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
Epost: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon:
+46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion. Med produkterna Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak, med ett 90 % mindre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtring av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.sewkr0006.pdf