ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer i ADDvise Group AB (publ) (ISIN SE0010298166) i marknaden för 124 750 kronor, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 140 000 kronor.

Genomsnittskursen för förvärven har varit 89,11 kronor.

Förvärven föranleds av den finansiellt starka utvecklingen i ADDvise Group AB. Syftet med förvärven är att optimera kapitalstrukturen i koncernen. Efter förvärven uppgår ADDvise Group AB:s innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 910 000 kronor.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2020 kl.16:30 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           wkr0006.pdf