Midsummer AB godkänns för uppflytt till Nasdaq First North Premier

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Midsummer ABs ansökan om att flytta från Nasdaq First North Growth Market för att istället listas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handel med Midsummers aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att inledas tisdagen den 26 maj 2020.

Midsummer AB (publ) meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta upp handeln i aktien till First North Premier Growth Market. Övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på Nasdaqs huvudlista. Handeln med Midsummers aktie på First North Premier Growth Market inleds tisdagen den 26 maj 2020.

"Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår Europeiska expansion och underlättar ett institutionellt och internationellt ägande i Midsummer", säger VD Sven Lindström.

Premier-segmentet av First North Growth Market ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på börsens huvudlista genom att ställa högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats. 

Midsummer rapporterar enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på Premier.

Midsummers aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North Premier Growth Market. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn (MIDS) och ISIN-kod som tidigare.

 

För mer information kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som den mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. 
Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

 wkr0006.pdf