ADDvise Groups rapportdatum för 2021

Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec)                    2021-02-25

Sista dag för aktieägare att inkomma                 2021-03-05     
med begäran om att få ett ärende
behandlat på Årsstämman

Årsstämma                                                          2021-04-23

Tremånadersrapport (jan-mars)                          2021-04-23

Sexmånadersrapport (jan-jun)                            2021-07-23

Niomånadersrapport (jan-sep)                            2021-10-27

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                    2022-02-24

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf