ADDvise Group väljer att avsluta sondering avseende möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån - Regulatoriskt meddelande

I pressmeddelande den 18 november 2020 meddelade ADDvise Group AB att bolaget mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån.

Mot bakgrund av koncernens fortsatta resultatförbättring och starka kassaflöde samt att obligationssonderingen inte resulterat i tillräckligt attraktiva villkor för bolaget väljer ADDvise Group AB att avsluta sonderingen, men fortsätter att överväga att i framtiden emittera en obligation, under förutsättning att detta kan ske på affärsmässigt attraktiva villkor.

Det starka kassaflödet i koncernen gör att det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av MRC Systems kan genomföras utan att uppta ytterligare lån.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2020 kl. 14:45 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf