ADDvise Group förvärvar MRC Systems FZE - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”).

MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Dubai. Bolaget har omkring 110 anställda.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 5 MUSD. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar om maximalt 3 MUSD totalt komma att utgå över en treårsperiod, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda finansiella mål.

Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 9,8 MUSD med ett EBITDA-resultat om 1,1 MUSD. Proformaomsättning 2020 för ADDvise inklusive MRC uppgick därmed till cirka 439,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 55,0 MSEK. Finansieringen av Förvärvet sker genom egna medel.

Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2021 under förutsättning att villkoren för tillträde är uppfyllda.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet. DLA Piper Middle East LLP har agerat legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 15.00 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          wkr0006.pdf