ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva MRC Systems Ltd - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i MRC Systems Ltd (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”).

MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sin bas i Dubai med huvudkontor och en produktionsanläggning. Bolaget äger ytterligare en produktionsanläggning i Spanien. Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2019/2020 förväntas uppgå till ca 9,80 MUSD med ett justerat rörelseresultat om ca 1,10 MUSD. Bolaget har omkring 110 anställda.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om ca 8,00 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om ca 5,00 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt ca 1,50 MUSD vardera förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. I köpeskillingen ingår en obelånad produktionsfastighet till ett uppskattat värde om 1,30 MUSD. Finansieringen av Förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021. 

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat under Q1 2021.

”MRC är en lönsam och välskött verksamhet med en väletablerad position inom renrumsbranschen. Bolaget har varit en samarbetspartner till ett av våra dotterbolag i många år. Förvärvet förstärker ADDvise marknadspositioner och breddar vår produktportfölj inom lab, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl. 08:55 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf