Bokslutskommuniké 2003

Välutrustade produktionsanläggningar, strategiskt placerade inför en förväntad uppgång i konjunkturen • Nettoomsättningen ökade med 35 % till MSEK 857,0 (636,8) • Resultat efter finansiella poster ökade med 105 % till MSEK 63,0 (30,8) • Resultat efter skatt per aktie blev SEK 114,3 (67,3) • ITAB Elektronik AB – kontraktstillverkare med produktionsanläggningar i Nyköping och Skänninge – förvärvades 1 december. Som likvid nyemitterades 15 000 NOTE-aktier. • Arbetet med att förbereda koncernen inför en eventuell börsintroduktion har påbörjats.

.wkr0001.pdf