Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1

Midsummer AB:s (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU är den 20 november 2020, och första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 förväntas vara den 26 november 2020.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är 20 november 2020, varefter dessa kommer att omvandlas till aktier respektive teckningsoptioner av serie TO1. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas kunna levereras till depåer/VP-konton den 26 november 2020. Första handelsdag för teckningsoptionerna förväntas vara den 26 november 2020.

Vidare har även den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner TO1 till garanter och finansiella rådgivaren nu registrerats hos Bolagsverket.Efter ovan genomförda registreringar hos Bolagsverket uppgår antalet utestående aktier i Midsummer till 59 171 392 och antal utestående teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 28 269 192.

För mer information kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon:
+46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion. Med produkterna Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak, med ett 90 % mindre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtring av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.sewkr0006.pdf