Midsummer ABs bokslutskommuniké för 2018

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2018. För 2018 uppvisar Midsummer intäkter på 218 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 36 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 265 miljoner kronor.

Midsummers intäkter under 2018 uppgick till 218 miljoner kronor vilket är en förbättring med 90 procent från helåret 2017 då intäkterna var 115 miljoner kronor. Rörelseresultatet 2018 på 36 miljoner kronor är en ökning med cirka 43 procent från 2017 då rörelseresultatet var 25 miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen till 53 miljoner kronor. (Midsummer gjorde inga delårsrapporter 2017 då företaget noterades på Nasdaq First North Stockholm först i juni 2018.) Orderingången under 2018 uppgick till 265 miljoner kronor.

Bokslutskommunikén 2018 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden oktober- december 2018:

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Delårsrapporten för Q1, 2019 väntas offentliggöras den 15 maj 2019.

Presentation av bokslutskommuniké - pressinbjudan
Midsummers presentation av bokslutskommunikén kommer att ske torsdagen 28 mars kl. 15.00 i Midsummers lokaler, Elektronikhöjden 6, Järfälla. Anmälan till presentationen sker via mejl till: Linda Sjölander på linda.sjolander@midsummer.se 

För bilder, vänligen besökhttps://midsummer.se/press/media-gallery/ 

Rapporten i sin helhet bifogas.

22 mars 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 22 mars 2019.wkr0006.pdf