Årsredovisning 2002

- Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen ökade med 24 % till 636 mkr. - Vinst per aktie ökade med 11 % till 57,5 kr (52). Antalet aktier ökade från 300 000 föregående period till 384 000 aktuell period. - I januari blev NOTE godkänd av Försvarets Materielverk (FMV) som utbildningsenhet för mjuklödning FSD 5115. - I maj anordnades för andra året i rad en konferens kallad Konstruktionsdagarna. Under två dagar hölls seminarier och diskussioner om hur man bäst bör konstruera elektronik för att möjliggöra en effektiv produktion. - I maj öppnades Göteborgskontoret, som skall sköta försäljning och viss tillverkning åt NOTEs kunder i Västsverige. - NOTE avancerade till 4:e plats bland verkstadsföretag på Svenska Dagbladets tillväxtlista som publicerades i juni. - NOTEs styrelse förstärktes genom en extra bolagsstämma i september. Då invaldes Ulf Mikaelsson, tidigare divisionschef i Skandia och Lennart Svensson, tidigare finansdirektör i Holmen. - Den 1 oktober gick NOTE samman med en av södra Sveriges ledande EMSleverantörer, Xperi AB i Lund, med dotterbolag i Litauen. Finansieringen skedde genom nyemission av knappt 22 % NOTE-aktier, vilket godkändes vid en extrastämma den 16 oktober. Stämman valde även in Xperis vd, Kjell-Åke Andersson, i styrelsen för NOTE AB. - Koncernens globala samarbetsallians, ems-ALLIANCETM, har vidareutvecklats under året från att tillgodose kundens krav på marknadsnära produktion till att även omsluta globala konkurrenskraftiga materielavtal samt lösa produktionsfrågor genom teknikutbyte.

.wkr0001.pdf