Henrik Nygren utsedd till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE under perioden december 2015 till januari 2016

Styrelsen i NOTE har beviljat nuvarande VD och koncernchef Peter Laveson två månaders pappaledighet, under perioden 1 december 2015 till 31 januari 2016. Under perioden har nuvarande CFO Henrik Nygren utsetts till tillförordnad VD och koncernchef.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, Styrelseordförande, +41 79 512 1525
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 m
ånaderna uppgick till 1 064 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 960. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2015 klockan 08.30.
Pressmeddelande.pdf