ADDvise Group uppdaterar finansiellt mål avseende EBITDA marginal - Regulatoriskt meddelande

Styrelsen i ADDvise Group har idag, mot bakgrund av den starka resultatutvecklingen i bolaget, antagit ett nytt långsiktigt finansiellt mål vad gäller EBITDA marginal. ADDvise tidigare EBITDA marginalmål uppgick till 10%. Det nya målet är satt till 15% EBITDA marginal.

När ADDvise i september 2017 antog det tidigare EBITDA målet om 10% uppgick EBITDA marginalen i koncernen Q3 2017 ”year to date” till 6,1%. Q3 2020 ”year to date” uppgick EBITDA marginalen till 11,4%.

- Vi har arbetat hårt med att förbättra lönsamheten i koncernen dels genom att optimera kostnader, dels genom att fokusera på rätt produktmix. Det tillsammans med kommande förvärv gör att vi ser goda möjligheter att stärka våra marginaler ytterligare och därmed långsiktigt nå upp till 15% EBITDA marginal, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group.

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08:45 CET.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf