NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK NOTE, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik, har tecknat avtal rörande tillverkning av Åkerströms samtliga produkter. Avtalet, som garanterar en minimivolym på 150 MSEK, omfattar även övertagande av Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo. NOTE har sedan i våras tillverkat Åkerströms truckdatorer för tuffa miljöer. Nu utvidgas samarbetet till att även omfatta Åkerströms andra verksamhetsdel, trådlösa radiostyrningar. NOTE tar i samband med detta över Åkerströms egen produktion i Björbo omfattande ca 20 personer. Åkerströms fick i dagarna sin andra prestigeorder från USA. Tidigare har Ford valt Åkerströms, och nu har även Mercedes valt Åkerströms datorer för sin produktionsanläggning i Alabama. "Vad vi ser är inledningen av en tydlig expansionsfas för vårt bolag", säger Marianne Arosenius, koncernchef för Åkerströms. "Samarbetet med NOTE skapar möjlighet för oss att kraftsamla på vår kärnverksamhet, dvs. utveckling, marknadsföring, försäljning och service av våra produkter." "Vi är mycket nöjda med det förtroende Åkerströms visar oss," säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "Inom ramen för vårt speciella koncept för övertagande av produktionsenheter bildar vi nu en s.k. Gateway i Björbo." Avtalet, som inledningsvis löper på tre år, omfattar samtliga Åkerströms produkter och garanterar en minivolym på 150 MSEK. Åkerströms egen produktion bestående av ca 20 personer i Björbo ombildas till en s.k. Gateway för NOTE-koncernen i Dalarna. Verksamheten kommer organisatoriskt att placeras under NOTEs fabrik i Torsby. "Det finns flera intressanta produktbolag i Dalarna", säger Gerd Levin- Nygren, VD för NOTE Torsby, vars nybyggda produktionsanläggning invigdes av "Svennis" häromveckan. "Vårt koncept - som bland annat bygger på närhet till kunderna - har varit mycket uppskattat och vi räknar med att få ytterligare kunder genom enheten i Björbo." För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB, 0176-799 01 eller 070-950 80 70 Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby AB, 0560-68 93 48 eller 070-811 68 48 Marianne Arosenius, koncernchef Åkerströms AB, 0241-250 00 eller 070-233 59 29 Om NOTE NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialist-kompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900.NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. www.note.se Om Åkerströms Åkerströms utvecklar robusta truckdatorer för trådlösa nätverk och produkter för industriell radiostyrning av kranar, mobila enheter, portar och lok. Åkerströms grundades 1918 och har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla produkter för radiostyrning och trådlös teknik för industrin. Lösningarna för radiostyrning täcker allt från små fickmodeller till avancerade styrsystem för komplexa operationer. Sedan 1995 utvecklar Åkerströms marknadsledande ruggade datorer för extrema industrimiljöer. Åkerströms är ett internationellt företag som sysselsätter 90 personer med huvudkontor i Björbo, Sverige. Åkerströms har partners i Europa och USA. www.akerstroms.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040928BIT20400/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040928BIT20400/bild.html Bilderwkr0002.pdf

bild.html