Alcadon Group genomför förändringar i koncernledningen

I syfte att skapa förbättrade möjligheter för lönsam tillväxt kommer Alcadon Groups koncernledning framöver bestå av följande personer.

Niklas Svensson, Chief Financial Officer, tillträder idag 1 oktober. Niklas har en bakgrund från Deloitte och en gedigen erfarenhet av förändringsarbete i industriella verksamheter under tillväxt.

Max Lundsten, Chief Product Officer, antar en nyinrättad position som ansvarig för Produkt-, Teknik- och Produktutvecklingsfunktionerna inom Alcadon. Max har med 20 år bakom sig i Alcadon tidigare varit produkt- och utvecklingsansvarig för bland annat ECS och har även erfarenhet från Ericsson och LBW Elektronik.

Peter Hjelmstad, Chief Purchasing Officer, har 25 års erfarenhet från data-, tele- och säkerhetsbranschen bland annat som produkt- och inköpschef hos Ahlsell och inköpschef/Vice VD på Dataconnect och kommer framledes att inneha ett helhetsansvar för koncernens inköps- och leverantörsarbete.

Roy W. Furulund, Verkställande Direktör Alcadon AS, är grundare av CableCom AS och har sedan tidigare erfarenhet av ledande befattningar i Lambda AS och Caterpillar AS.

Paul Svensson, CIO, och Mikael Ljungman, Regionschef, kvarstår i koncernledningen. Paul Svensson har arbetat med logistik- och inköpsfrågor samt affärsutveckling för bland annat Hexatronic AB och Bristol-Myers Squibb AB och har en lång erfarenhet inom Alcadonkoncernen. Mikael Ljungman har arbetat med försäljning och i ledande befattningar hos Alcadon i över 30 år och har dessförinnan erfarenhet inom försäljning från IT-branschen.

”Med den koncernledning vi nu får på plats i Alcadon skapar vi möjligheter för ett starkare ledarskap, vi befäster banden mellan vår norska och svenska verksamhet och främjar funktionsöverskridande affärsutvecklingsprojekt. Interna rekryteringar till koncernledningen gör att vi drar fördel av den samlade erfarenhet och starka kultur bolaget uppvisar idag samtidigt som externa rekryteringar ger oss ytterligare goda förutsättningar när vi går in i nästa fas i vår utveckling med både kontinuitet och utveckling av vår koncernledning.” säger Sonny Mirborn, VD Alcadon Group AB.

För ytterligare information:

Sonny Mirborn, verkställande direktör, mobil +46 706 39 50 92

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 10:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf