Griffin Greenhouse Supplies och New England-anläggning standardiserar på Heliospectras LED-belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 23 april 2018) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en tredje order från deras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies. Kunden är en cannabisodlare i New England som har valt att standardisera på Heliospectras E60-serie fullspektrums LED-belysningslösning. Ordern värderas till 5,78 miljoner kronor (USD 686 510). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.

För detta projektet samarbetar Heliospectra och Griffin för att utrusta en fullskalig kommersiell odlingsanläggning som snart kommer att utgöra den största LED-installationen i regionen, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Båda våra team besitter teknisk kompetens kring belysning, tjänster kring anläggningsdesign och växtexpertis. Det möjliggör för oss att bygga omedelbara och hållbara energibesparingar samtidigt som vi uppnår överlägsna resultat.

Griffin har kontor på flera platser runtom i USA där de hjälper odlare över hela landet med grundläggande kunskaper och praxis kring odling. Med fokus på att utveckla verksamheten och produktionen förbättrar de kvaliteten, odlingseffektiviteten och lönsamheten för en mängd olika mat-, prydnads- och medicinska grödor.

Heliospectras högintensiva E60-serie med C-platta har ett optimerat spektrum framtaget för blommande växter. Tekniken har utvecklats i samarbete med några av världens ledande kommersiella odlare för att ge odlare konsekvent hög avkastning året runt, möjligheten att snabba på produktionen och en överlägsen kvalitet på plantorna. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Om Griffin

Griffin Greenhouse Supplies, Inc. med huvudkontor i Tewksbury, Massechusets, har betjänat odlare i växthus och plantskolor, samt fristående trädgårdscentra i 70 år. Griffin driver 15 fullt utrustade servicecenter som tillhandahåller service åt odlare och återförsäljare rikstäckande. Verksamheten distribuerar också levande plantor så som frön, sticklingar och unga växter. Griffin är rankat bland de främsta distributörerna i USA och har ett utmärkt rykte för operativ excellens, högkvalitativa produkter och överlägsen kundservice. För mer information, besök www.griffins.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 14.30 CEST.wkr0006.pdf