Heliospectra AB introducerar CORTEX

Marknadens ledande kontrollsystem för standardiserad, högkvalitativ produktion av grödor 

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, introducerar CORTEX - marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning. Heliospectras nya system ger odlare ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet, skördecykler och avkastning.

Genom integrering med Heliospectras intelligenta LED-belysning och en uppsättning växtsensorer, garanterar den nya plattformen att växter som odlas i växthus och inomhusodlingar får perfekta ljusförhållanden 365 dagar om året. CORTEX erbjuder avancerade kontrollfunktioner och dynamiska justeringar av ljusintensitet, kvalitet och scheman för realtidssvar på förändringar i lokalt väder och andra ljusbegränsande faktorer. Det nya systemet kommer att presenteras vid Cultivate 2017 den 15-18 juli i Columbus, Ohio. Live-demonstrationer kommer visa odlare hur de kan standardisera och öka produktionen genom att använda automatiserade ljusscheman, sensoråterkoppling och centraliserad kontroll.

 Vi förstår att ett nära samarbete med våra kunder är avgörande och att alla odlare i grunden vill förbättra sina affärsresultat, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Målet med att utveckla CORTEX var att tillhandahålla ett anpassningsbart kontrollsystem och data som hjälper till att förbättra lönsamheten och förenkla verksamheten för odlare.

 Efter år av erfarenhet med att arbeta tillsammans med våra kunder ute i olika odlingsmiljöer, är det uppenbart att inget av de befintliga mjukvaruplattformarna ger odlare den kontroll som krävs. Tillägget av CORTEX till Heliospectras produktportfölj introducerar ett intuitivt och oöverträffat kontrollsystem. Ett system som gör det möjligt för företag att standardisera produktionen, skapa tillförlitliga prognoser för avkastning och uppnå förhandlingsfördelar på marknaden, säger Ali Ahmadian. CORTEX medför också en högre grad av integrations- och kontrollfunktioner till befintliga styrsystem, så att våra kunder kan utnyttja övriga investeringar som gjorts inom växthusteknik.

CORTEX introducerar nya funktioner som inte finns i Heliospectras nuvarande programvara och utökar produktportföljen för att höja nivån på automation och kontroll för odlare. Centraliserade kontrollkomponenter inkluderar:

Heliospectra fortsätter att fokusera på företagets aktiva patent inom biofeedback-programmet. CORTEX plattform accelererar utvecklingen av företagets programvara för intelligent belysning, dynamisk respons och automatiserad kontroll som möjliggör för odlare och affärsverksamheter att uppnå en jämn och konsekvent kvalitet på grödorna och en hållbar ekonomisk framgång.

För mer information om CORTEX, missa inte att boka ett möte med våra ljusspecialister vid Cultivate 2017. För att boka ett möte besök info.heliospectra.com/cultivate2017. För mer information besök http://www.heliospectra.com/ eller ring +46 31 40 67 10 (+1 888 942 GROW för Americas).


Mer information om Heliospectra:

· Läs mer på  www.heliospectra.com/blog
· Följ @Heliospectra på Twitter
· Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com


Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14:e juni 2017 kl.10.00 CET.wkr0006.pdf