Alcadon och JM har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt.

Alcadon och JM har idag ingått ett nytt 3 års avtal, det är en förlängning av DataConnect´s befintliga avtal och avser material för bostadsprojekt.

Det är framför allt material från DCdesign som ingår i avtalet och avser leveranser både i Sverige och Norge. Avtalet beräknas vara värt ca 60M SEK.

"Vi är givetvis glada över att fått fortsatt förtroendet att leverera material till JM, och denna gång även i Norge via Alcadon AS”.

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 9:00 CET. 


Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00   E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf