Institutioner köper aktier i Alcadon Group

Tre institutioner köper totalt 817 000 aktier i Alcadon Group (5,0%) varav 605 000st från bolagets personal, i ett strukturerat placing förfarande. Priset per aktie uppgick till 39 kr vilket motsvarar en rabatt om ca 5% mot genomsnittskursen i Alcadon Group efter delårsrapporten för perioden januari-september 2017 som publicerades den 26 oktober. De 605 000 Aktierna motsvarar cirka 15% av personalens totala innehav i Alcadon Group per utgången av september 2017.

Vi är mycket glada att på detta sätt i en strukturerad placing kunna attrahera ett institutionellt ägande i Alcadon Group. Vi har nu varit noterade i drygt ett år och ser detta som ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt bolag.

I gruppen av nya ägare återfinns Humle Kapitalförvaltning, Spiltan och Nordic Cross.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl 8:30 CET. 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf