Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabisforskning

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 augusti 2018

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en australiskt tillverkare av kontrollerade medicinska ämnen. Kunden som tillhandahåller högkvalitativa produkter och forskningstjänster till den internationella läkemedelsindustrin, har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern värderas till cirka 660 000 kronor (78 000 USD).

Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning kommer att installeras i nya toppmoderna odlingsrum från Conviron och användas för cannabisrelaterad forskning vid företagets forsknings- och utvecklingsanläggning. De nya lokalerna tillåter kunden att styra alla aspekter av odlingen. Detta inkluderar ljus, näringsämnen, luftflöde, temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer. Syftet med forskningen är att öka avkastningen per kvadratmeter, vilket ska resultera i mer kostnadseffektiva cannabinoid-läkemedel för slutkonsumenterna.

– För expanderande cannabisföretag är förmågan att producera högkvalitativa plantor och möjligheten att kontrollera sammansättningen av produkten av yttersta vikt. Detta inkluderar förmågan att påverka terpener och kontrollera THC- och CBD-nivåer för färdiga produkter, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Genom att använda vår kontrollerbara LED-belysningslösning ELIXIA kan våra forskningskunder och kommersiella odlare vara flexibla, samtidigt som de uppnår produktionsmål snabbare.

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runtom i världen. Den fullt justerbara LED-belysningslösningen och kompatibel med Heliospectras HelioCORE™ kontrollsystem och möjliggör för odlare att förbättra kvaliteten på växterna, accelerera skörden och produktionscyklerna, samtidigt som de ger en konsekvent och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2018. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14:e augusti 2018 kl.14.40 CET.wkr0006.pdf