Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26 januari 2017

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är glada att meddela att nuvarande VD Staffan Hillberg och tillträdande VD Ali Ahmadian kommer att presentera på kommande Cannabis Investor Webcast. Webbsändningen är gratis och kommer att äga rum torsdagen den 26 januari. Heliospectra presenterar från 17:00 CET till 17:45 CET (11:00 EST till 11:45 EST).

Du kan anmäla dig till webbsändningen genom att besöka http://www.cannawebcast.com/ och klicka på knappen "Attend" längst upp på sidan eller genom att klicka här.

"Som en marknadsledare i patenterad, avancerad belysningsteknik för bland annat cannabisodling, ligger Heliospectra i spetsen för en snabbt växande industri. Vi har dessutom förmånen att arbeta med kunder som fokuserar på att skapa storskaliga, hållbara affärsmodeller", säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra. "Det är viktigt för investerare att förstå en mer etablerad cannabis sektor och varför chefer, odlingsansvariga och kommersiella verksamheter installerar Heliospectras LED lösningar för att uppnå konsekvent avkastning, produktkvalitet och prisstabilitet för sina organisationer."

I januari 2017 meddelade Heliospectra att Ali Ahmadian, Chief Commercial Officer, kommer att ta på sig rollen som VD när Staffan Hillberg går över till en rådgivande roll med fokus på kapitalmarknaderna och investerarrelationer för företaget. Ahmadian för med sig internationell och kommersiell erfarenhet till Heliospectra efter att ha tjänstgjort vid Tetra Paks globala ledarskapsteam. Tetra Pak är ett multinationellt företag med fokus på process- och förpackningslösningar för livsmedel och är idag verksamma i mer än 175 länder.  

Cannabis Investor Webcast hålls varje månad och erbjuder livepresentationer och frågestunder med verkställande direktörer och ekonomichefer, i privatägda och börsnoterade företag som arbetar med kunder inom cannabis industrin. Webbsändningen är ett gratis, dagslångt liveevenemang med presentationer via plattformen GoToWebinar. Deltagare har möjlighet att delta i specifika presentationer eller hela dagen och uppmuntras att ställa frågor. Samtliga presentationerna spelas in och kommer att bli tillgängliga på Cannabis Investor Webcast YouTube-kanal.


För mer information kontakta: 

Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W Fondkommission är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com


Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.wkr0006.pdf