Ytterligare åtgärder behövs i en allt djupare kris

Sverige upplever en allvarlig andra våg av smittspridning, vilket får kraftig inverkan på aktiviteten i företagen. I en kris som snabbt förvärras krävs ytterligare åtgärder för att rädda företag och jobb. 

 – För många företag är utgångsläget idag betydligt sämre än i våras med mindre reserver att ta av. Samtidigt finns nu hopp om att vaccin ska innebära slutet på pandemin under nästa år. Därmed finns det också en bortre gräns för stödpolitiken. Men än är krisen inte över. Ytterligare krisåtgärder behövs under de närmaste månaderna, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke. 
 
– Vi ser att andra länder snabbt inför ytterligare krisåtgärder i takt med att de tvingas införa nya begränsningar. Det visar hur allvarligt de ser på krisens akuta verkningar. 
 
– De stödåtgärder som infördes under våren har förhindrat konkurser och räddat många jobb. Hittills har företagen använt mindre än hälften av de pengar som anslogs i våras. Det finns alltså outnyttjade medel som kan finansiera de förlängda och förbättrade åtgärder som nu behövs. 
 
– Regering och riksdag måste nu göra klart vilka stöd utsatta företag kan räkna med under de kommande svåra månaderna, säger Jan-Olof Jacke.
 
Svenskt Näringslivs förslag i korthet:
 
Ersätt kostnader i krisen
Förläng omställningsstödet framåt i tiden och sänk kravet på omsättningsfall till 30 procent.
Förläng sjuklöneersättningen.
 
Motverka likviditetsbrist i företagen
Ge möjlighet till skatteanstånd för fler månader.
Förläng och förbättra företagsakuten.
 
Rädda jobben
Utvidga och tidigarelägg sänkta arbetsgivaravgifter för unga.


 


För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 60 000 företag med närmare två miljoner anställda. Följ vår verksamhet på www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/  Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.wkr0006.pdf