Heliospectra förser Eco Canadian Organic Inc. med LED-spektrumkontroll för högkvalitativ cannabisproduktion ​​​​​​​

(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 18 oktober, 2019) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH TILLVÄXTMARKNAD: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från kanadensiska Eco Canadian Organic Inc. (ECO)
Heliospectra kommer att tillhandahålla den fullt kontrollerbara LED-belysningslösningen ELIXIA och helioCORE™ kontrollsystem för att automatisera odlingsmiljön. För att säkerställa högkvalitativ produktion och friska växter från förökning till skörd kommer Eco Canadian Organic Inc. också att implementera SIERA-light bars för uppfödning av plantor. Ordervärdet är 2 miljoner SEK (277 000 CAD).

Eco Canadian Organic Inc. är ett familjeägt företag beläget i New Brunswick, Kanada. Företaget är nu i slutfasen av sin licensansökan hos ”Health Canada ACMPR” för att odla kommersiell cannabis. Med fokus på att producera cannabis av högsta kvalitet använder Hannay-familjen den senaste tekniken för att leverera ansvarsfullt odlad cannabis i toppkvalitet.

 "Heliospectras integrerade LED-belysningslösningar ger oss avancerad kontroll och gör det möjligt för oss att anpassa våra ljusstrategier till specifika cannabis sorter. Vårt engagemang för en hållbar och ansvarsfull produktion av högkvalitativa grödor och produkter bygger på full kontroll och automatisering av vår odlingsmiljö. Förmågan att kunna kontrollera en konsekvent produktion och standardisera de medicinska profilerna på våra plantor försäkrar att vi kan tillhandahålla säkra produkter av farmaceutisk kvalitet”, säger Denise Hannay, VD och grundare av Eco Canadian Organic Inc.

ECOs vision är att bygga en verksamhet som kommer att stödja tillväxt i samhället genom att skapa arbetstillfällen, erbjuda säkerhet och förtroende för varumärket och samtidigt främja en ny syn på hälsa och välmående. Den toppmoderna faciliteten med de senaste teknologierna kommer att fokusera på odling av plantor för medicinskt bruk. ECO kommer även att erbjuda kunskap- och supporttjänster för allmänheten inom de terapeutiska fördelarna av medicinsk cannabis.

"Heliospectra delar ECO’s engagemang för en frisk, hållbar och resurseffektiv cannabisodling av högsta kvalitet", säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Vårt åtagande för att leverera helhetslösningar och lokal support för den kanadensiska marknaden driver våra kunders framgång."

Heliospectras ELIXIA-belysningslösning skapar tydliga affärsfördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningslösningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE™ -kontrollsystem för ljusautomatisering, vilket gör det möjligt för odlare att kontrollera individuella våglängder av ljus för att förbättra grödans kvalitet, påverka medicinska komponenter och sekundära metaboliter samt påskynda skördecykler för en jämn och standardiserad skörd 365 dagar om året.

Beställningen kommer att levereras och synas i räkenskaperna för fjärde kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18:e oktober 2019 kl.13.00 CEST. wkr0006.pdf