The Grove Nevada fortsätter expansion och standardisering av Heliospectras LED-belysningslösningar

Snabb expansion av The Groves kommersiella olingsanläggning i Las Vegas och fortsatt förtroende för Heliospectras marknadsledande teknik för att styra konsekvent produktkvalitet 

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade växthusmiljöer, meddelar en tredje order från The Grove Nevada. Efter att ha standardiserat på Heliospectras LED-belysningslösningar och -teknik 2015 har de fortsatt uppnå konsekventa resultat och högkvalitativ medicinsk cannabis. Den nya ordern värderas till 1 803 109 kr (224,064 USD) och följer expansionen av deras kommersiella odlingsanläggning i Nevada. 

– LED-belysning spelar en viktig roll när det gäller att expandera verksamheten genom att optimera odlingsanläggningens kapacitet och fortsätta växa vår kundbas i Nevada, säger Demetri Kouretas, Chief Executive Officer på The Grove. Utöver de ekonomiska besparingarna och ökad operativ effektivitet, kan vi med hjälp av Heliospectra’s belysningsstrategier och kontrollsystem erbjuda våra kunder helt naturliga produkter i högsta kvalitet.

Anläggningen utökas med tre nya vertikala odlingsrum som är planerade att stå färdiga 2018. The Grove Nevada valde att fortsätta investera i Heliospectras flexibla LED-lampor och marknadsledande kontrollsystem med målet är att optimera plantornas kvalitet och hälsa, samtidigt som de diversifierar utbudet av tillgängliga stammar.

– Odlare har förmågan att kontinuerligt producera högkvalitativa plantor med hjälp av Heliospectras sofistikerade, men ändå enkla att använda, ljusstrategier och lösningar. The Groves Director of Cultivation Kevin Biernacki lyckas uppnå en renhet på sina produkter som endast är möjlig med precisionsstyrd belysning. Att samarbeta med ledande odlare som The Grove för att integrera deras behov och krav in i vår produktutveckling är avgörande för kontinuerlig förbättring, säger Ali Ahmadian VD på Heliospectra.  

Leverans är planerad under fjärde kvartalet. 

För mer information

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | Ali.Ahmadian@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
http://www.heliospectra.com


Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 14.30 CEST.wkr0006.pdf