Heliospectra Delårsredogörelse januari – mars 2018

Heliospectra fortsätter stark tillväxt med en 140 procentig försäljningsökning under första kvartalet jämfört med samma period året innan

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari - mars 2018.

Omsättning och resultat januari - mars

 

Viktiga Händelser

januari - mars

Händelser efter periodens slut 

VDs kommentar 

 
Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Jag har nöjet att rapportera att 2018 har börjat starkt för Heliospectra. Vår branschledande teknik valdes ut för flera betydande projekt världen över. Bland annat har en av de fem största LED-belysningsprojekten för medicinska plantor valt att standardisera med Heliospectras LED-belysning, precis som en av världens mest prestigefyllda botaniska trädgårdar - Kew Royal Botanical Gardens.

Vårt företag fortsätter att med lyckat resultat verkställa den affärsplan vi tog fram för 2018. Detta har resulterat i både ökad omsättning och en förbättrad kontroll av kapital- och driftskostnader. Detta framgår tydligt av den 140 procentiga försäljningsökning vi uppnått jämfört med samma kvartal föregående år. Orderingången ökade med 31 procent, vilket indikerar större transaktionsstorlekar. Under första kvartalet lyckades vi också förbättra rörelsemarginalen med 35 procent. Detta skedde genom en förbättrad kontroll av driftkostnaderna samt en stärkt position på marknaden. En ökad orderstorlek kan leda till pressade marginaler, vilket vi dock har uppvägt med ökade skalfördelar och förbättrad effektivitet i produktionen.

Våra kunder, inklusive våra HelioCORE™-betatestare har uppnått imponerade resultat. John Innes Center, en välrenommerad växtvetenskaplig institution i Storbritannien, har genom sitt ”speed-breeding”-projekt snabbat på produktionen av spannmål med 57 procent. Detta är ett ypperligt exempel på vårt unika systems demonstrerade förmåga att accelerera skörden jämfört med andra belysningssystem på marknaden. Dessutom har en ledande kanadensisk producent av microgreens lyckats uppnå sommar-avkastning och topp-kvalitet året runt, parallellt med en effektiviserad energikonsumtion och därmed minskade kostnader.

HelioCORE automatiserar och optimerar belysningen i växthus baserat på naturliga ljusförhållanden och variabla energipriser, för att på så sätt uppnå en perfekt ljusintensitet året runt med minskade operationella kostnader som resultat. Efter en lyckad beta-period har vi nöjet att kunna meddela att vårt HelioCORE-kontrollsystem är nu tillgängligt för beställning.

Vi har inlett årets första halva starkt och vi ämnar att avsluta året ännu starkare. Under 2018 kommer vi att fortsätta följa vår strategi med ett starkt fokus på en förbättrad operativ prestation för att stärka Heliospectras konkurrensfördelar. Vilket innefattar säkerställande av marknadsledande kvalitet och en kundservice i världsklass, samt en obeveklig strävan att fortsätta förbättra företagets resultat. Med detta uppdrag i åtanke vill jag tacka både mitt team och er, våra aktieägare, för er orubbliga tilltro till Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-04-27

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e april 2018 kl.08.00 CET.wkr0006.pdf

Heliospectra Delarsredogorelse JAN - MAR 2018.pdf