Hans Naess ny CFO för Heliospectra AB

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 4 mars 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har utsett Hans Naess till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start den 1a mars 2019.

Hans har 30 års erfarenhet som revisor, CFO och ekonomichef för globala marknadsledande företag inklusive CMA-CGM, Zimmer Biomet, Global Blue och PWC. Han kommer närmast från en tjänst som ekonomichef inom Volvo Bussar.

– Heliospectra har en portfölj i världsklass bestående av belysningslösningar, kontrollsystem och tjänster helt fokuserade på att hjälpa odlare att på ett hållbart sätt öka avkastningen och producera grödor av högsta kvalitet. En strategi som har gjort dem till en ledare inom greentech och odlingslösningar. Genom att lägga till finansiella tjänster kommer vi att kunna arbeta ännu närmare odlare runt om i världen och stödja dem i den dagliga driften. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med teamet och bidra till en lönsam tillväxt för Heliospectra, säger Hans Naess, CFO Heliospectra AB.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Hans till vår ledningsgrupp. Han har solid erfarenhet inom ekonomi och en bakgrund som återspeglar företagets kultur. Hans fokus på finansiell stabilitet och drivkraft när det kommer till att utveckla och bygga finansiella tjänster gör honom till en stark ledare och tillgång för företaget allteftersom vi fortsätter vår expansion under 2019 och framåt, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

Hans Naess har agerat interim CFO sedan den 24e september 2018 och tillträdde rollen som CFO för Heliospectra den 1a mars 2019. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts
.wkr0006.pdf