Heliospectra tillsätter ny VD

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, annonserar idag att Heliospectras styrelse har utnämnt Ali Ahmadian som ny VD för Heliospectra.  Ali Ahmadian är idag Chief Commercial Officer för Heliospectra och kommer att anta positionen som VD 1:a februari 2017.  Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare till Heliospectra.

”Inför den fas bolaget går in i nu med stark tillväxt och nödvändig fokus på operations känns det naturligt att även skifta profil på ledarskapet i bolaget. Ali Ahmadian har blivit utvald från många intresserade och kvalificerade kandidater.  Han har i sina tidigare roller uppvisat en stark kommersiell drivkraft i kombination med en förmåga att skapa vinnande team. Vidare är det också glädjande att Staffan Hillberg stannar kvar som rådgivare kring kapitalmarknadsfrågor och investerar-relationer.” säger Andreas Gunnarsson, Heliospectra’s ordförande.

Ali Ahmadian har tidigare varit toppchef på företaget Tetra Pak som är världens ledande bolag inom processlösningar och förpackningsmaterial.  Tetra Pak har över 23 000 anställda i mer än 85 länder och erbjuder säkra, innovativa och hållbara produkter till hundratals miljoner kunder i över 175 länder runt om i världen.

”Det är en ära att bli utvald som VD för Heliospectra.  Bolaget har utvecklat världsledande patenterade lösningar inom odlingsteknik som ger avkastning på investeringar samt operativa fördelar för odlare och forskningsinstitutioner runt om i världen.  Jag vill tacka styrelsen för möjligheten att få ta över ledningen för ett fantastiskt fint bolag med ett talangfullt, kreativt och professionellt team.  Det är också en fördel att ha tillgång till Staffan Hillberg som rådgivare med hans djupa kunskap om industrin.”, säger Ali Ahmadian.

Heliospectras nuvarande VD Staffan Hillberg kommer på egen begäran att lämna posten för att vidareutveckla fastighetsinvesteringar inom Wood & Hill samt agera rådgivare till andra internationella teknikbolag som söker kapital och är noterade eller planerar för en notering.  ”Efter sju år med Heliospectra har jag valt att gå vidare.  Jag är otroligt stolt över det bolag som mina medarbetare och jag har byggt upp och konstaterar att Heliospectra är väl positionerat inför fortsatt tillväxt och framgång under Ali Ahmadian’s ledarskap.  Heliospectra befinner sig vid rätt plats och tidpunkt med tydliga marknadskrafter, bevisad teknik, ett fantastiskt team samt starka aktieägare.” säger Staffan Hillberg

”Vi vill framföra vårt djupa tack för hans bidrag till bolagets utveckling.  Staffan Hillberg har lett verksamheten sedan 2010 från ett enkelt forskningsbolag till en internationellt etablerad industriell verksamhet med ett 30tal anställda på två kontinenter och en tillväxt på ca 340%.  Vidare har han tagit in ca 260 miljoner kronor i nytt kapital och noterat bolaget på Nasdaq First North samt genom en ADR noterat Heliospectra som det första First North-bolaget på den amerikanska kapitalmarknaden OTC Markets.” säger Andreas Gunnarsson, Heliospectra’s ordförande.

För mer information kontakta:

Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W Fondkommission är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Mer information om Heliospectra:

Läs mer på www.heliospectra.com/blog
Följ @Heliospectra på Twitter
Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9:e januari 2017 kl.14.00 CET.wkr0006.pdf