Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Fortsatt god omsättnings- och resultattillväxt samt förvärv i Belgien

FJÄRDE KVARTALET 2021

HELÅRET JANUARI - DECEMBER 2021

Kvartal 4 Helår
2021 2020 2021 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 206,4 110,8 736,5 467,6
Bruttomarginal, % 27,3 31,2 28,1 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 15,2 9,4 65,8 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 7,4 8,5 8,9 9,2
Periodens resultat, MSEK 11,0 6,3 47,1 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,60 0,38 2,62 1,72

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Stockholm den 22 februari 2022 

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-22 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sina dotterbolag Alcadon ApS i Danmark, Alcadon GmbH i Tyskland, 6X International BV i Belgien och Alcadon B.V. i Nederländerna. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf