5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras LED-belysningslösningar

Makedoniens första certifierade odlingsanläggning för cannabis expanderar och väljer att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 30 April) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från 5 Leters DOO. Företaget bygger ut sin medicinska cannabisodling i Resen, Makedonien och har valt att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljoner kronor (USD $179,760).

– Vi är väldigt nöjda med de initiala resultaten vi har uppnått med Heliospectras LED-belysningslösningar. De har gjort det möjligt för vårt odlingsteam att producera och leverera standardiserade produkter av högsta kvalitet, både till den inhemska marknaden och exportmarknaden, säger Kris Swaffer VD för 5 Leters DOO. 5 Leters anläggning i Resen utökas stadigt vilket har skapat jobbmöjligheter och gett en positiv inverkan på den lokala ekonomin. Allteftersom vi expanderar kommer vårt företag fortsätta att dra nytta av den pålitliga prestanda och hållbarhet som Heliospectras produkter erbjuder.

5 Leters DOO etablerade sin produktionsanläggning 2017 och har sedan dess fortsatt att expandera. Företaget har valt att standardisera på Heliospectras E60-serie, en fullspektrums LED-belysningslösning, vilket kommer att installeras i inomhusanläggningens samtliga nya rum. Lamporna används idag i ett vertikalt odlingssystem för att optimera golvyta och används både för vegetativa- samt blommande tillväxtfaser för att optimera kvaliteten på plantorna.

– Heliospectras samarbete med 5 Leters säkerställer deras möjlighet att producera plantor av högsta kvalitet och läkemedel med förutsägbara och repeterbara resultat, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Det är ett privilegium att få dela vår tekniska expertis och djupa kunskap inom växtvetenskap med dedikerade odlare som 5 Leters, som har valt att satsa helhjärtat på våra marknadsledande LED-belysningslösningar och kontrollsystem.

Ordern levereras och kommer synas i räkenskaperna andra kvartalet 2018. Allteftersom 5 Leters DOO fortsätter att expandera sin odlingsanläggning i Resen ser Heliospectra fram emot ett fortsatt samarbete under 2018.

För mer information kring 5 Leters DOO besök www.5Letters-us.com.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30:e april 2018 kl.14.30 CET.wkr0006.pdf