EAB Group Oyj jatkaa toimia kannattavuuden parantamiseksi ja käynnistää uuden tehostamisohjelman suunnittelun

EAB Group Oyj, Sisäpiiritieto, Pörssitiedote 28.8.2019 klo 9.30

EAB Group Oyj jatkaa toimia kannattavuuden parantamiseksi ja käynnistää uuden tehostamisohjelman suunnittelun

EAB Group Oyj (EAB, Yhtiö) jatkaa toimia kannattavuuden parantamiseksi ja käynnistää uuden tehostamisohjelman suunnittelun. Käynnistettävällä tehostamisohjelmalla tavoitellaan noin 1 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstö- ja muissa kuluissa.

EAB on viimeisten vuosien aikana investoinut merkittävästi sisäiseen tehokkuuteen tietojärjestelmien ja uusien toimintatapojen avulla. Kesästä 2019 lähtien Yhtiöllä on kokonaisuudessaan käytössään yksi uusi tuotantojärjestelmä useiden vanhojen järjestelmien sijasta. Lisäksi Yhtiö on vuosina 2018-2019 implementoinut uuden ketterän toimintatavan kaikkeen kehitys- ja projektitoimintaan. Tehostamisohjelman tavoitteena on Yhtiön taloudellisen kannattavuustavoitteen ja yhtiön muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen parantamalla yhtiön toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja skaalautuvuutta.

Jo ennen nyt suunniteltua tehostamisohjelmaa tehtyjen tehostamistoimien seurauksena Yhtiön henkilömäärä on vähentynyt noin 10 %. Uusi tehostamisohjelma koskee tehtävien uudelleenjärjestelyä koko organisaatiossa Yhtiön kannattavuuden varmistamiseksi jatkossa.

Toteutuessaan suunnitelma toisi muutoksia organisaatioon ja työtehtäviin, ja siksi suunnitelma käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa. Suunnitelman kohteena on koko Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstö. Alustavan arvion mukaan suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan enintään 9 henkilön irtisanomistarvetta, mikäli tehtävät lakkaavat.

EAB GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja

+358 50 569 3416

daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja

+358 50 582 7411

kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi