EAB Group Oyj:n omien osakkeiden luovutus

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 2.9.2020 klo 9.00

EAB Group Oyj:n omien osakkeiden luovutus

EAB Group Oyj on luovuttanut 1.9.2020 yhteensä 833 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön entiselle avainhenkilölle. Luovutus liittyy lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja on yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukainen.

Yhtiön toimialaa koskeva sääntely edellyttää, että siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana niin kutsuttujen riskinottajien osalta, on vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa. Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä on suoritettava EAB Group Oyj:n osakkeina.

Luovutuksen jälkeen EAB Group Oyj:n hallussa on 30 766 yhtiön omaa osaketta.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi