Universitet i Australien väljer Smart LED-belysning från Heliospectra för installation i odlingskammare

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 823 601 SEK ($ 90 800 USD).

University of Sydney har varit kund hos Heliospectra sedan 2013. Deras Centre of Carbon, Water & Food har nu valt att uppdatera den befintliga växtbelysningen i deras kontrollerade odlingskammare med Heliospectras intelligenta LED växtbelysning LX601C.

"Heliospectras toppmoderna belysningssystem är erkänt världen över för att leverera värde till odlare och forskare genom att förse dem med största möjliga flexibilitet och kontroll under plantans tillväxt", säger Christopher Steele, COO. "Vi är stolta över vårt utökade samarbete med ledande forskningsinstitutioner över hela världen, inkluderat University of Sydneys Centre for Carbon, Water and Food."

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Mer information om Heliospectra:

· Läs mer på www.heliospectra.com/blog
· Följ @Heliospectra på Twitter
· Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13:e mars 2017 kl.13.00 CET.wkr0006.pdf