Odlingsanläggning i Makedonien standardiserar på Heliospectras LED-belysningsteknik

Medicinsk cannabisodlare väljer Heliospectras LED-belysningslösningar för att standardisera medicinska profiler och uppnå en konstant hög kvalitet

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 juni 2018 -
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern medicinsk cannabisanläggning i Makedonien. Odlaren utökar nu sin produktion och väljer att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern värderas till cirka 3 728 000 SEK (432 643 USD).

– Med Heliospectra har vi kunnat standardisera våra produkter och uppnå högsta kvalitet samtidigt som vi har lyckats öka vår avkastning. Den medicinska marknaden växer och som följd expanderar vi vår verksamhet. Samtidigt är det av största vikt att vi fortsätter leverera standardiserade medicinska produkter och effektiva behandlingar till våra kunder och patienter, säger Tony Gasovski, ägare och grundare av Medical 420.

Den inomhusstyrda odlingsläggningen är för närvarande utrustad med Heliospectras Eos™ (tidigare E60) -serie. Den nya ordern introducerar också Heliospectras intelligenta Elixia™ (tidigare LX60) -serie med flexibelt spektrum. Målet är att fortsätta förbättra kvaliteten, påskynda skörde- samt produktionscykler och samtidigt fortsätta uppnå standardiserade skördar.

– Medical 420 uppnår en snabb positiv avkastning med Heliospectras enkla men samtidigt kraftfulla LED-belysningslösning, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Han tillade: Vi är glada att stödja Medical 420-teamet för att uppnå standardiserade högkvalitativa produktprofiler, skörd efter skörd.

Ordern kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under Q3 och Q4.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14e juni 2018 kl. 08.50 CEST.wkr0006.pdf