Heliospectra utser Redeye AB till ny Certified Adviser

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, vars aktie är listad på Nasdaq First North samt North American ADR, har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.

Redeye är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Redeye fokuserar på sektorerna Tech och Life Science och tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, Certified Adviser, aktieanalys, investerarrelationer och mediatjänster.

"Vi har lärt känna arbetslaget på Redeye AB väl och deras professionalism, kompetens och breda kunskap låg till grund för vårt val av dem som finansiella rådgivare", säger Ali Ahmadian, VD. "Jag ser fram emot vårt samarbete när vi nu går in i nästa tillväxtfas av Heliospectras verksamhet och fortsätter tillhandahålla kommersiella odlare med innovativa LED lösningar."

Redeyes analysavdelning inledde i slutet av 2015 bevakning av Heliospectra och har släppt tre rapporter om företaget - LED Lighting strikes growers”, “Leader in LED on Growth Track” och “Sowing the Seeds for Growth”. Samtliga rapporter kan laddas ner på Redeyes hemsida http://www.redeye.se/bolag/heliospectra.

För mer information kontakta:

VD Ali Ahmadian, +46 (0) 722-036344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye AB, Tel: 08-545 013 31, www.redeye.se

Redeye är företagets certifierade rådgivare

Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växthusodling och kontrollerade miljöer. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se. För mer information besök https://www.heliospectra.com. 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1:a mars 2017 kl. 08:00 CET.wkr0006.pdf