Framstående italienska tomatodlaren Gandini Antonio S.S. väljer Heliospectras LED-belysningslösningar

Ledande tomatproducent i norra Italien investerar i avancerad LED-teknik för att öka avkastningen och förbättra växtkvaliteten

(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 17 augusti 2017 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från Heliospectras italienska återförsäljare Ageon S.r.l. Ordern går till en av Italiens ledande kommersiella tomatodlare Gandini Antonio S.S. i norra Italien. Målet med installationen är att förbättra växtkvaliteten och öka avkastningen. Ordern värderas till 805 000kr (99 000 USD).

Ordern inkluderar Heliospectras nya belysningslösning E50 serien. En 500 Watt slitstark högspännings LED-belysningslösning i industristandard, utvecklad för att komplettera Heliospectras kommersiella produktportfölj. E50-serien minskar kraftigt energi- och användarutgifterna jämfört med traditionella högtrycksnatriumlampor (HPS) som ofta används i kontrollerade odlingsmiljöer.  

- Vi börjar nu se resultatet av vår satsning gentemot kommersiella producenter inom livsmedelsindustrin, samt vår satsning på att bygga starka partnerskap med välkända lokala återförsäljare. Genom att introducera vår nya högspänningslösning E50-serien kan vi vända oss till ett segment som vi hittills inte har kunnat betjäna. Kommersiella odlare, som vår nya kund Gandini Antonio, förstår värdet och affärsfördelarna med att uppgradera till LED-belysning, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra.

Installationen blir den första av E50-serien i Europa. Leverans kommer att ske under början av fjärde kvartalet och kommer synas i räkenskaperna under tredje- samt fjärde kvartalet.

Om Ageon S.r.l

Ageon är ett företag beläget i Cuneo (Piemonte, Italien). Ageon har sedan starten grundat sig på Covered Agriculture Market. Vår vision är att vara en "lösningsleverantör" för våra kunder och etablera ett starkt partnerskap för att skapa bästa möjliga resultat för produktionen. Ageon erbjuder ett brett sortiment av produkter och konsultverksamhet för odlare inriktade på kontrollerade odlingsmiljöer. För mer information besök www.ageon.it eller ring - +39 (0) 171 348114


Följ Heliospectra:

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082) samt North American ADR (OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17:e Augusti 2017 kl.15.00 CET.wkr0006.pdf