Heliospectra AB för att introducerar nästa generationens lightbar på GreenTech i Amsterdam

Ny lightbar-serie utvecklad för att stödja olika växtstadier och applikationer för högkvalitativ produktion i storskalig livsmedelproduktion och forskning

 GÖTEBORG, SVERIGE / SAN FRANCISCO, CA, 24 Maj 2018
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är glada att tillkännage att de kommer att introducera sin nya lighbar-serie på GreenTech i Amsterdam den 12-14 juni 2018. Heliospectra kommer att visa upp den nya lightbaren tillsammans med deras nyligen lanserade HelioCORE kontrollsystem och Technical Services i monter 12.500.


Helliospectras nya lighbar-plattform är en 50 watts helt dimbar fixtur och kommer i ett antal olika spektrumvarianter för att stödja olika typer av grödor och växtstadier. Lightbaren är konstruerad med en kedjekopplingslösning för enkel installation och flexibilitet. De olika varianterna kommer att främja förökning, ympning / helande, kloning och full inomhusproduktion med olika typer av spektrumbehandlingar. Odlare kommer att kunna optimera en redan befintlig verksamhet genom att introducera vertikal odling i delar av verksamheten eller bygga upp nya kommersiella installationer. Den nya lightbaren kommer att vara redo för lansering under tredje kvartalet 2018.

– Vårt koncept skapar en vertikal odlingslösning som är lika smart och avancerad som vår top light-portfölj men på enklast möjliga sätt. Den nya mångsidiga plattformen möjliggör multipla varianter som stödjer flertalet olika applikationer och ett brett utbud av livsmedel- och andra grödor, förklarar Karin Dankis, Produktchef för Heliospectra.

– En ökad urbanisering förändrar vår syn på livsmedel och lägger större vikt på kvalitet och färskhet. Som ett tillägg till våra befintliga belysningslösningar introducerar vi nu en ny integrerabar lightbar för vertikal odling. Vårt nya mångsidiga sortiment tillgodoser behoven hos kommersiella odlare som arbetar i de tuffaste miljöerna från norra Kanada till Mellanöstern och stöder varje steg av växttillväxt och specialbehandling från fortplantning till skörd, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra.

Heliospectras produktportfölj, inklusive den nya lightbaren och nya kontrollsystemet HelioCORE kommer att visas upp i monter 12.500 på GreenTech i Amsterdam Nederländerna i den 12-14 juni. Senare i kommer de även att visas upp på Cultivate i Columbus Ohio, USA, monter 3154 den 14-16 juli. För mer information om våra produkter, besök www.heliospectra.com.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 15.00 CEST.wkr0006.pdf