Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika öppnar nytt dotterbolag i Kanada

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 27 mars 2019 –

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar idag etableringen av sitt nya dotterbolag Heliospectra Canada Inc och öppnandet av ett nytt kontor i Toronto, Ontario, Kanada med start den 15 april 2019. Företaget fortsätter även sin expansion genom att anställa nyckelpersoner, expandera de amerikanska och kanadensiska försäljningsteamen samt bygga upp ett team av odlingsexperter med fokus på kommersiella matproducenter och licensierade kommersiella cannabisodlare i USA och Kanada.

Heliospectras marknadsledande LED-belysningslösningar och helioCORE™ kontrollsystem har välkomnats av kunder och sett en exponentiell försäljningstillväxt i Nordamerika sedan 2017. Kommersiella verksamheter och odlingsteam ser idag Heliospectra som en beprövad leverantör och marknadsledare inom LED-belysning och kontrollsystem för storskaliga växthus, vertikala odlingar, nybyggnationer och eftermonteringsprojekt s.k. ”retrofits” i USA, Kanada och Mexiko.

– Vi förstår behovet av att fokusera på att bygga upp lokala, professionella team som kan dela med sig av Heliospectras tekniska kompetens och växtvetenskapliga expertis till odlingsteam och driftspersonal. Våra strategiska partnerskap med universitet och trädgårdsindustrin kommer ytterligare stärka bolagets kommersiella närvaro och den stora efterfrågan på Heliospectras belysningslösningar i USA och Kanada, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra.

Heliospectra AB grundades 2006 och har i dagsläget installationer på sex kontinenter. Företaget har kraftigt utökat dess produktportfölj de senaste två åren. Utöver högkvalitativa LED-produkter inkluderar den nu även helioCORE -ljuskontrollsystem, som garanterar högsta kvalitet på grödorna över flera produktionscykler och deras nya light bar serie SIERA. SIERA inkluderar fem anpassade LED-ljusbehandlingar för vertikal odling inomhus, förökning, vävnadsodling, ympning och läkning. I februari 2019 tillkännagav Heliospectra också deras nya tekniska serviceportfölj helioCARE™.

– Heliospectras verksamhet är helt fokuserad på odlarens framgång. Vi går samman med våra kunder för att på lång sikt säkerställa ett kvalitativt resultat, förklarar Hanna Rüdel, VP Technical Services, Heliospectra. Genom att expandera helioCARE och vårt tekniska tjänsteutbud vägleder vi kunderna genom anläggningsdesignen och byggprocessen, förenklar installationer och integrationer med annan automationsteknik och utrustar våra kunder med plantspecifika ljusstrategier och utbildningar. På så sätt kan vi säkerställa en hög kundnöjdhet och en positiv, långsiktig påverkan på företags lönsamhet allteftersom de utökar produktionen.

Utöver att anställa nyckelpersoner, expandera de amerikanska och kanadensiska försäljningsteamen och bygga upp ett team av odlingsexperter, kommer Heliospectra under 2019 också att fokusera på att utöka strategiska partnerskap och bygga ut företagets nätverk av återförsäljare i Nordamerika.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e mars 2019 kl.14.45 CET.wkr0006.pdf